mei 2014

dinsdag 27 mei 2014

Aandeel verkeer en vervoer in uitgaven van gemeenten varieert van 2 tot 22%


Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home
Uit een analyse van gemeentelijke plannen blijkt dat kosten en effecten bij de beleidsontwikkeling vaak niet voldoende in beschouwing worden genomen. Dit is wel nodig om een duurzaam mobiliteitsplan te maken. Je kan een euro immers maar één keer uitgeven en duurzame oplossingen zijn kosteneffectief en dus uiteindelijk goedkoop. Daarom heeft de EU kosteneffectiviteit ook in de SUMP-guidelines voor duurzaam mobiliteitsbeleid opgenomen. Bij het kiezen van kosteneffectieve (duurzame) maatregelen kan het behulpzaam zijn dat een gemeente weet of ze relatief al veel of juist weinig uitgeeft aan onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid. In dit dashboard zetten we de gegevens van alle gemeentelijk begrotingen op een rij.

Hiervoor maken we gebruik van de CBS-statistiek van de gemeentebegrotingen. Die bestaat sinds 1995. Vanaf 2005 bevat deze statistiek cijfers op gemeenteniveau. De cijfers betreffen verschillende gemeentelijk posten, waaronder verkeer en vervoer. Deze post is opgebouwd uit diverse subposten. In dit dashboard presenteren we een aantal analyses op het gebied van:
  • Totale uitgaven aan verkeer en vervoer
  • Wegen, straten en pleinen
  • Parkeren
  • Openbaar vervoer.

Uitgaven aan verkeer en vervoer in 20 jaar 35% gestegen
Een analyse van de totale gemeentelijke uitgaven aan verkeer en vervoer laat zien dat de totale uitgaven per inwoner gemiddeld zijn gestegen van 201 euro in 1995 naar 271 euro in 2014. Deze stijging is wat lager dan de inflatie en vergelijkbaar met de ontwikkeling van de nettoconsumentenprijsindex. Kijken we naar de verschillen tussen de provincies dan valt op dat de gemeentelijke uitgaven aan verkeer en vervoer in Noord-Holland relatief hoog zijn. Ook gemeenten in Zuid-Holland hebben relatief hoge uitgaven. Dit is vermoedelijk te verklaren uit het feit dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in deze provincies liggen. Sterk stedelijke gebieden blijken relatief hoge kosten op het gebied van verkeer en vervoer te hebben, zie hiervoor ook tabel 1.

Grafiek 1: Gemeentelijke lasten aan verkeer en vervoer per provincie (in euro per inwoner)

Bron: CBS Statline, bewerking Decisio en KpVV.

Aandeel verkeer en vervoer varieert van 2 tot 22% van alle uitgaven
Onderstaande tabel laat zien welk deel de post ‘totaal verkeer en vervoer’ uitmaakt van de totale gemeentelijke lasten over de periode 2004-2013. Er is een top 10 gemeenten weergegeven met het hoogste aandeel uitgaven aan verkeer en vervoer in hun begroting en een top 10 met het laagste aandeel verkeer en vervoer.

Tabel 1: Aandeel verkeer en vervoer in totale gemeentelijke uitgaven, gemiddeld 2005-2012
Hoogste 10 Laagste 10
  1Boskoop22%399Veendam4%
  2Harlingen17%400Hoogezand-Sappemeer4%
  3Amsterdam15%401Goirle4%
  4Littenseradiel13%402Blaricum3%
  5 Zandvoort13%403Borne3%
  6 Strijen13%404Woudenberg3%
  7 Vlist13%405Berkel en Rodenrijs3%
  8Gulpen-Wittem13%406Bleiswijk3%
  9 De Ronde Venen13%407Maasdonk3%
10 Waterland 12%408Oegstgeest2%

Bron: CBS, bewerking Decisio.

Opvallend zijn de grote verschillen, zowel in de top 10 als tussen het hoogste (22%) en het laagste aandeel (2%). In het databestand kunt u zien hoe groot het aandeel is in uw gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten